Ultraviyole

UV serisi ultraviyole cihazları 254 nm dalgaboyunda ışın yayan lamba, su akışı ile lamba arasında quartz tüp ve paslanmaz çelik gövdeden oluşmaktadır.

Ultraviyole cihazları suyun tadında ve bileşiminde hiçbir değişiklik yapmaz. %99,9 oranında dezenfeksiyon sağlar.
Mikroorganizmaların hücre zarından geçerek DNA yapılarını bozar ve ölümlerine sebep olur.

Daha detaylı bilgi için;

Ultraviyole ⬇︎

Kartuşlu Tortu Filtrasyon Sistemleri

Genelde görünümü bulanık ve dibinde çökelti bırakan sular, tortulu olarak değerlendirilir. Tortu, suyun kullanım amacı her ne olursa olsun, tolere edilmesi pek mümkün olmayan bir parametredir. Tortu ile renk parametrelerini birbirleriyle karıştırmamak gerekir. Renk, genelde sularda çözünmüş organik madde veya ağır metallerin varlığının göstergesidir. Tortunun çeşitli şekillerde giderilmesi mümkündür. Kum ve antrasit filtreler, otomatik geri yıkamalı tortu filtreleri ve kartuş filtreler bu amaca hizmet eden sistemlerden bazılarıdır. Bunlardan hem boyut olarak küçük, hem de maliyet olarak ucuz olan kartuş ve çelik filtreler sadece süzme görevi görür ve bu cihazların sık sık temizliğine ve peryodik bakımına dikkat edilmelidir.
Kum ve antrasit filtrelerde ise filtrasyon sadece, süzme etkisiyle değil aynı zamanda adsorpsiyon etkisi ile de gerçekleşir. Doğru dizayn ve seçim yapıldığı takdirde, oldukça efektif ve güvenilir bir şekilde çalışırlar. Ancak sistem dizaynında tank içi filtrasyon hızının 20 m/saat'i geçmemesi gerekir. Bu değeri aşan durumlarda, sistemin adsorpsiyon etkisi kaybolacağı gibi, basınç kaybı da artacaktır.

Daha detaylı bilgi için;

Kartuşlu Tortu Filtrasyon Sistemleri ⬇︎

Multimedya Kum Filtre Sistemleri

Tüm sularda en belirgin kirlenme parametresi olan bulanıklık; suda askıda katı madde, organik madde, silis, tortu vb olduğunu göstermektedir. Bu kirleticiler arasında belirgin bir çapa sahip olanlar fiziksel tortu filtrasyon üniteleri ile arıtırız. Sularda bulunan birçok kirletici ise, doğrudan filtrasyon ile sudan uzaklaştırılamaz. Bu kirleticiler genellikle okside edilerek, ya da bazı kimyasallarla yumaklaştırılarak filtrelere alınırlar. Tanecik çapları büyüyen kirleticiler böylelikle daha kolay ve yüksek bir verimde arıtılmış olurlar. Tortu filtreleri de tüm teknolojik ekipmanlar gibi tamamen doğadan esinlenerek bulunmuş ve geliştirilmiştir. Toprakta değişik katmanlarda süzülerek yeraltına ulaşan suların bulanıklık ve tortu içeriği yönünden yüzey sularına göre daha temiz olduğu görülmüş ve sular toprak katmanlarında filtre edilmeye başlanmıştır. Bu teknoloji bugün kullandığımız tortu filtrelerinde 5 –6 katmanlı kum filtrelere, antrasit ya da quartz minerali kullanımına gelmiştir.

Kum filtreleri iki ana kolda incelenebilir.
1 - Açık Kum Filtreleri ( a- Hızlı Kum Filtreler b- Yavaş Kum Filtreler )
2 - Basınçlı Kum Filtreleri Açık kum filtrelerinde; yavaş kum filtreleri dizaynı için geçiş hızı 0,4 m/saat iken, hızlı filtrelerde bu hız 5 m/saat ile 10 m/saat arasında değişmektedir. Basınçlı kum filtrelerinde ise bu hız 20 m/saat’e kadar kabul edilmektedir (sudaki kirlilik yüküne bağlı olarak) Günümüzde ise basınçlı kum filtreleri daha fazla tercih edilmektedir. Bunun başlıca nedeni ise basınçlı kum filtrelerinde gerekli olan yüzey alanının daha düşük olması ve sistem kontrolünün daha kolay olmasıdır.

Tam otomatik tortu filtresi dizayn ederken, en önemli noktalar aşağıda belirtilmiştir.
1. Su kirliliği ( gerekli ise ön arıtma kullanılması)
2. Geçiş Hızı ( saatlik debi / mineral tankı kesit alanı )
3. Yatak kabarma yüksekliği
4. Saatlik pik debi ( otomasyon dizaynı için )

Daha detaylı bilgi için;

Multimedya Kum Filtre Sistemleri ⬇︎

Torba Filtre Üniteleri

Paslanmaz dış kap içinde dikey olarak yerleştirilmiş poli-propilen malzemeden üretilmiş 100, 50, 25 veya 5 mikron hassasiyetinde torba kartuş sayesinde yüksek debide partikül filtrasyonu gerçekleştirilir.
Torba kartuşun belirli aralıklarla çıkartılarak temizlenmesi gerekir.
Sistemler 2" veya 3" olarak standart ollarak imal edilse de 4" veya 6" için özel imalat yapılabilir.

Daha detaylı bilgi için;

Torba Filtre Üniteleri ⬇︎

Su Yumuşatma Sistemleri

Su yumuşatma cihazları ham suda bulunan kalsiyum ve magnezyumu sudan uzaklaştırır. sonuçta bu işlemi yapan mineral tankında bulunan katyonik reçinedir. Basit iyon değişim prensibi ile çalışan bu reçineler, sularda bulunan Ca ve Mg iyonlarını yakalar ve bunların yerine reçine yapısındaki Na iyonlarını bırakır. Reçinenin doyması dediğimiz; Na iyonlarının tükenmesi durumunda ise sistem tuzlu su ile rejenere edilerek tekrar servise alınır. Su yumuşatma sistemleri aynı zamanda 1 mg/L‘den fazla demir ve manganezi de yakalar. Fe ve Mn ‘ın 1 mg/L'den fazla olduğu sularda, yumuşatıcı ünitenin sağlıklı çalışabilmesi için ön arıtım yapılması gerekmektedir.

Daha detaylı bilgi için;

Su Yumuşatma Sistemleri ⬇︎

Ters Osmoz Sistemleri

Ters Ozmoz, düşük iletkenlikte su ihtiyacı olan her yerde kullanılabilen, kimyasal rejenerant gerektirmeyen fiziksel bir prosestir. İşletme maliyetii düşük ve kullanımı kolaydır.
Günlük olarak yıkama işlemi olmadığı için 24 saat su üretimi yapabilir. Ozmoz sistemleri çapraz akışlı olarak çalışırlar. Giriş suyu membrandan geçer ve ikiye ayrılarak yüksek iletkenlikteki su atık hattına giderken, düşük iletkenlikteki su kullanıma verilir.
Ters osmoz sistemi, saf su eldesi için su içerisindeki tüm mineral ve maddelerin sudan ayrılmasını sağlayan bir sistemdir. Bu cihazlarda verim %50-80 olup, suda çözünmüş olarak bulunan iyonlar %98-99 oranında arıtılır.

Daha detaylı bilgi için;

Ters Osmoz Sistemleri ⬇︎

Dozaj Pompaları

Genellikle dezenfeksiyon (Klor Dozajı) amaçlı kullanılan dozaj pompaları, her türlü kimyasala uygun olarak imal edilebilmekte ve ister belirli bir ölçüm aralığı, istenirse de elektriksel olarak bir cihaza tabi olarak da çalıştırılabilmektedir. Sistemleriniz için ihtiyaç duyacağınız dijital veya analog kumandalı ve alt seviye sensörlü, dozaj pompaları hakkında bilgi almak için lütfen firmamız ile temasa geçiniz.


Aktif Karbon Filtreler

Aktif karbon, sularda; renk, tat, koku giderici olduğu gibi çözülmemiş organik ve organik olmayan kirliliklerinde arıtılmasında kullanılmaktadır. Aktifleştirme işlemi ile yüzey alanı yaklaşık 100 kat arttırılan karbon mineralleri, organik maddeleri absorbe ederek filtre ederler. Yoğunluğu çok düşük olan karbon mineralleri iki çeşittir. 1. GAC (Granular Activated Carbon): Granül aktif karbon 2. PAC (Powdered Activated Carbon): Toz aktif karbon. Aktif karbon üretilmesinde en yaygın kullanılan hammaddeler; hindistan cevizi kabuğu, kömür, odun ve petrol artıklarıdır.

Daha detaylı bilgi için;

Aktif Karbon Filtreler ⬇︎

Çift Gövdeli Su Yumuşatma Sistemleri

Çift gövdeli su yumuşatma cihazları A ve B gövdeleri arasında görev değişikliği yaparak, kesintisiz bir şekilde servis işlemi yaparken, ham suda bulunan kalsiyum ve magnezyumu sudan uzaklaştırır. Bu işlemi yapan mineral tankında bulunan katyonik reçinedir. Basit iyon değişim prensibi ile çalışan bu reçineler, sularda bulunan Ca ve Mg iyonlarını yakalar ve bunların yerine reçine yapısındaki Na iyonlarını bırakır. Reçinenin doyması dediğimiz; Na iyonlarının tükenmesi durumunda ise sistem tuzlu su ile rejenere edilerek tekrar servise alınır.

Daha detaylı bilgi için;

Çift Gövdeli Su Yumuşatma Sistemleri ⬇︎

Su Deposu

Poli-etilen, paslanmaz çelik veya metal plakalar halinde modüler malzemelerden imal edilmiş gıdaya uygun ve hijyenik su depolarımız hakkında bilgi almak için lütfen firmamız ile temasa geçiniz.

Daha detaylı bilgi için;

Çift Gövdeli Su Yumuşatma Sistemleri ⬇︎

Tablet Tuz (Rejenerasyon Tuzu

Su yumuşatma cihazlarında rejenerant olarak kullanmak için ihtiyaç duyacağınız yıkanmış ve fırınlanmış tablet, granül veya sıvı tuz hakkında bilgi almak için lütfen firmamız ile temasa geçiniz. Tablet tuz 20 Kg’lık çuvallar halinde kullanıma sunulmaktadır.


Hidrofor (Su Basınçlandırma) Sistemleri

Arıtılmış veya ham olarak depolanmış suları basınçlandırmak için ihtiyaç duyacağınız hidromatlı veya genleşme tanklı hidrofor sistemlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen firmamız ile temasa geçiniz.